Nie widze wydarzeń z Kalendarza Google

⇒[Nie widze wydarzeń z Kalendarza Google]

Otwórz aplikację kalendarza zainstalowaną fabrycznie na twoim Androidzie i sprawdź czy wydarzenia Kalendarza Google są tam wyświetlane.

*W celu uzyskania większej ilości informacji zobacz [Jak zsynchronizować z Kalendarzem Google].

[W przypadku, gdy nic nie jest wyświetlane].

1. Przejdź do Ustawień urządzenia -> Wybierz Konta->] lub [Konta i Sync].

2. Naciśnij [Google].

3. Wybierz swój adres e-mail [XXXX@gmail.com].

4. Wyłącz i włącz ponownie.

Was this information helpful?
  •  
  •