Jak mogę zablokować konkretny kalendarz?

Wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Wybierz [Kalendarz]-->[Ustawienia blokady]-->[Lock Calendar].
Krok 2. Wybierz kalendarz lub dziennik do zablokowania, poprzez zmianę jego opcji z [Unlocked] na [Locked].
Krok 3.Wybierz [Set/Change Passcode] lub [Zamknij].
Krok 4. Ustaw hasło.

Was this information helpful?
  •  
  •