Jak mogę zablokować konkretny kalendarz?

⇒[Jak mogę zablokować konkretny kalendarz?]

Wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz [Kalendarz]-->[Ustawienia blokady]-->[Lock Calendar].

2. Wybierz kalendarz lub dziennik do zablokowania, poprzez zmianę jego opcji z [Unlocked] na [Locked].

3. Wybierz [Set/Change Passcode] lub [Zamknij].

4. Ustaw hasło.

Problem został rozwiązany?
  •  
  •