Jak mogę zabezpieczyć kalendarz hasłem przy starcie?

⇒[Jak mogę zabezpieczyć kalendarz hasłem przy starcie?]

Wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz [Kalendarz]-->[Ustawienia blokady]-->[Lock Startup].

2. [A passcode registration is required. Would you like to set a passcode?]-->[Tak].

3. Ustaw hasło.

Was this information helpful?
  •  
  •