Jak mogę utworzyć Wspólny Kalendarz w Chmurze Jorte za pomocą smartfona.

⇒[Jak mogę utworzyć Wspólny Kalendarz w Chmurze Jorte za pomocą smartfona.]

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta w Chmurze Jorte.

2. Aby to zrobić, wybierz przycisk [Kalendarz] w lewym dolnym rogu.

3. Wybierz [Ustawienia] i zaznacz [Używienia Churmy Jorte].

4. Otwórz Churmy Jorte.

5. Po zalogowaniu się, wróć do ekranu ustawień kalendarza.

6. Naciśnij przycisk [Dodaj kalendarz] i wybierz [Utwórz udostępnione kalendarz].

7. Wprowadź [Nazwa kalendarza], upewnij się, że [Zsynchronizuj z Chumurą Jorte] i udostępnij kalendarz są wybrane.

8. Wprowadź [Add member to share calendar] i [adres e-mailowy] lub [konto].

9. Naciśnij przycisk [OK].

10. Wróć do ekranu ustawień kalendarza i Dodaj nowe wydarzenie do współdzielonego kalendarza.

Was this information helpful?
  •  
  •