Jak mogę zabezpieczyć kalendarz hasłem przy starcie?

Wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Wybierz [Kalendarz]-->[Ustawienia blokady]-->[Lock Startup].
Krok 2. [A passcode registration is required. Would you like to set a passcode?]-->[Tak].
Krok 3. Ustaw hasło.

Was this information helpful?
  •  
  •