Nie widze wydarzeń z Kalendarza Google

Otwórz aplikację kalendarza zainstalowaną fabrycznie na twoim Androidzie i sprawdź czy wydarzenia Kalendarza Google są tam wyświetlane.
*W celu uzyskania większej ilości informacji zobacz [Jak zsynchronizować z Kalendarzem Google].
[W przypadku, gdy nic nie jest wyświetlane].
1)Przejdź do Ustawień urządzenia -> Wybierz Konta->] lub [Konta i Sync].
2) Naciśnij [Google].
3) Wybierz swój adres e-mail [XXXX@gmail.com].
4) Wyłącz i włącz ponownie.

Was this information helpful?
  •  
  •